درباره ما

نگارش، ترجمه ، ویرایش و استخراج ازپایان نامه به زبان انگلیسی جهت چاپ در مجلات ISI فهرست شده و دارای ضریب تاثیر IF)) و علمی – پژوهشی درکمترین زمان ممکن و صد در صد تضمینی توسط اعضای هیآت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد .
مرکز آموزشی و پژوهشی اساتید برتربا دراختیار داشتن کادری مجرب ومتخصص شما را درامر مقالات علمی یاری می نماید .

مجلاتی که این مرکز جهت چاپ در نظر دارد، همگی معتبر بوده و جزء مجلات لیست سیاه و غیر معتبر نمی باشد ،چرا که بعضاً مشاهده می شود بعضی مراکز ، مقالات متقاضیان را در زمان اندک ودر مجلات غیر معتبربه چاپ می رسانند.

دراین مرکز ویرایش فنی و متنی شما توسط افرادی انجام می شود که خودویراستار۸ ژورنال بین المللی بوده و با تمام مراحل نگارش ، انتخاب مجله ، ارسال مقاله و پذیرش مقالات IsIآشنایی کامل دارند .

زمینه کاری :” علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و سایر رشته های غیر پزشکی “