فهرست 240نشریه غیر معتبر خارجی اعلام شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم گفت : فهرست اسامی 240نشریه علمی نامعتبر ، نشریات جعلی و پایگاههای اینترنتی علمی جعلی از طریق سایت این دفتر اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محسن شریفی اظهار داشت : فهرست نشریات علمی نامعتبر به طور مستمر بازبینی می شود و امکان دارد نشریات جدیدی به آن افزوده شده یا نشریاتی از آن کم شود بنا براین دانشگاهها باید آخرین لیست اعلام شده را ملاک عمل قرار دهند.همچنین این نشریات از تاریخ اعلام شده این دفتر فاقد اعتبار می باشند و اگر قبل از آن ،محققان در آن نشریه مقاله منتشر کرده باشند اشکالی ندارد.

وی افزود: علاوه بر نشریات علمی برخی نشریات و سایت ها نیز وجود دارند که جعلی بوده و با سوء استفاده از عناوین نشریات معتبر علمی ،به دریافت مقاله و  انتشارآن اقدام می کنند که فهرست این نشریات نیز از طریق دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امورپژوهشیِ وزارت علوم اعلام شده است.

دکتر شریفی با اعلام اینکه بحث تخلفات علمی دامنه وسیعی دارد و شامل سرقت علمی،جعل ،کپی برداری و .. می شود گفت :وزارت علوم مصادیق و شیوه نامه برخورد با تخلفات علمی را به دانشگاهها ابلاغ کرده است و دانشگاهها در کمیته های انضباطی دانشجویی و هیئت های تخلفات اعضای هیئت علمی به آن رسیدگی می کنند.

گفتنی است:اعضای هیئت علمی و محققان می توانند جهت مشاهده فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر به نشانیhttp://www.msrt.ir/fa/rppc/pages/Home.aspx مراجعه کنند.​