چاپ مقالات علمی در مجلات ISI و ISC

انتشار نتایج تحقیق و دستاوردهای علمی در مجلات معتبر بین المللی به ویژه دارای نمایهISI، همواره سهم بسزایی در ثبت متون تخصصی داشته و همچنین افزایش چشمگیر ارجاع دهی به آن ها را به دنبال دارد. این گونه مقالات، نه تنها به دانشجویان امکان بالاتری را برای پذیرش تحصیلی داخل و خارج کشور در مقاطع بعدی به ویژه مقطع دکتری فراهم می نماید، از ضروریات ارتقاء علمی و مراتب آکادمیک اساتید دانشگاه نیز به حساب می آید. لازم به تاکید می باشد، مجلات مورد هدف این مرکز، صرفاً مجلات معتبر بین المللی نمایه شده در ISI دارای IF و بدون IF، ISC و علمی- پژوهشی می باشد.
خدمات ارائه شده به منظور چاپ مقالات علمی مشتمل بر موارد زیر می باشد:
ــ ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی مقاله
ــ مشاوره در تدوین مقاله برای چاپ در مجلات ISI
ــ ویراستاری و آماده سازی مقالات انگلیسی برای چاپ در مجلات ISI
ــ ارسال، ثبت نام و دریافت پذیرش مقالات علمیISI
ــ انتخاب مجله های معتبر و مرتبط با موضوع مقاله
ــ ارسال مقاله به مجله ی مورد نظر